Vol 15, No 3 (2024)

Country Issue: Kazakhstan

Issue Editor: Zhanar Mukhametzhanova

Table of Contents

Editorial

Zhanar Mukhametzhanova
PDF
215-218

Research Articles

Dinmukhamed Aisautov, Galiya Akimbekova
PDF
219-228
Nuriddin R. Auesbekov, Yergali S. Akhmetov, Kuanysh B. Аbdeshev, Gaukhar M. Rakhimzhanova
PDF
229-239
Gulnara Ayazbayeva, Olena Symonenko, Olga Sudibor
PDF
240-253
Gulnara Ayazbayeva
PDF
254-266
Abylay-khan Duisenbekuly, Bauyrzhan Kulbay, Zarema Bigeldiyeva, Dilyara Zhakipbekova, Marzhan Daurbayeva
PDF
267-277
Assel Irkitbayevaa, Zhaniya Jumadildayeva, Madina Abaidullayeva, Assel Sissenov, Dilnara Zakirova
PDF
278-290
Zhadyra Mukhametzhanova, Baglan Aliyeva, Zhanar Mukhametzhanova, Gulbarshyn Satbaeva, Madina Karimova
PDF
291-304
Zhanara Nurtayeva, Akmaral Temirova, Saltanat Yussupova, Assem Omarkozhayeva, Irina Yardyakova
PDF
305-315
Ruslan Yegemberdiyev, Altyn Yessirkepova, Parida Baineyeva, Akhmet Kamalov, Bibigul Orazova
PDF
316-328
Guldana Yessimkhan, Nalima Sartanova
PDF
329-341